ดอกไม้ชุบทอง

  เป็นกรรมวิธีการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า ( ELECTROPLATING) ชนิดหนึ่ง แต่เป็นการชุบเคลือบผิว ที่ต้องการความหนามากกว่าปกติ เพื่อช่วยการคงรูปของดอกไม้ หรือ ใบไม้ กรรมวิธีการชุบดอกไม้ทองจึงมีชื่อเรียกทางเทคนิคอีกชื่อหนึ่งว่า ELECTROFORMING
ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ ที่นิยมนำมาชุบและเป็นที่นิยมได้แก่ ดอกกล้วยไม้ชุบทอง ดอกกุหลาบชุบทอง ดอกฝิ่นชุบทอง ใบโพธิ์ชุบทอง ปูชุบทอง หอยชุบทอง แมลงปีกแข็งชุบทอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปจัดทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วย ของประดับ และสิ่งของอื่น ๆ อีกมากซึ่ง เราสามารถสอดแทรก ศิลปวัฒนธรรมและวัสดุธรรมชาติของไทยได้อย่างดียิ่ง

 

 ใช้ลวดทองแดงเปลือยเส้นเล็กพันรอบ ๆก้านดอกไม้หรือใบไม้ที่ต้องการชุบทอง โดยมีลวดทองแดงเปลือยเส้นใหญ่กว่าเป็นตัวแกนประกอบกับก้านและเหลือยาว ออกจากก้านประมาณ 10-15 ซ.ม. สำหรับนำไปผูกมัดเข้ากับขั้วลบหรือราวโลหะ
 เคลือบผิวเพื่อเป็นสื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านโดยใช้พู่กันจุ่มซิลเวอร์แล็กเก้อร์ทาบบนผิวของดอกไม้หรือใบไม้ทั้ง 2 ด้าน ให้ทั่ว ทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงทาอีกด้าน และทาหุ้มลวดทองแดงที่ก้านด้วย 
ซิลเวอร์แล็กเก้อร์ เป็นสื่อไฟฟ้าที่ดีที่สุด พู่กันที่ใช้แล้วให้ล้าง และ ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์หรืออาซีโทน
 นำชิ้นงานดอกไม้หรือใบไม้ที่เคลือบซิลเวอร์แล็กเก้อร์ที่แห้งแล้ว
ค่อย ๆ จุ่มชุบในถังชุบ ทองแดงกรด โดยใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ ประมาณ 0.5-0.7 โวลท์ ประมาณ 1 ช.ม. และ 1 โวลท์ นาน 1-3 ช.ม. ทิ้งไว้นานทองแดงจะเคลือบเกาะบนผิวชิ้นงานหนา
หมายเหตุ : ในระยะเวลา 1 ช.ม. แรกห้ามยกชิ้นงานขึ้นจากน้ำ เพราะชิ้นงานจะต้านน้ำ ยกขึ้นมาจะทำให้รอยต่อระหว่างใบ (หรือ) กับก้านหักจะทำให้ไฟฟ้าเดินไม่ได้ชิ้นงานจะเสีย

 เมื่อชุบทองแดงกรดจนได้ที่แล้วให้ยกขึ้นแล้วจุ่มล้างในน้ำสะอาด จากนั้นจึงนำไปจุ่ม ชุบในถังชุบนิเกิลเงาประมาณ 5-10 นาที จึงยกชิ้นงานออกไปล้างน้ำสะอาด
 จากนั้นจึงนำไปจุ่มชุบในถังชุบทองนาน 30 วินาที - 1 นาที จึงนำชิ้นงานขึ้น แล้วล้างน้ำให้สะอาด จะได้ชิ้นงานใบไม้ชุบทองที่ต้องการ
view