กำเนดพระพรหม

กำเนดพระพรหม

กำเนิดพระพรหม กำเนิดพระพรหมจากคัมภีร์และตำนานมากมายที่กล่าวถึงการกำเนิดของพระพรหม กล่าวไว้ อาทิ คัมภีร์วารหปุราณะ และมหากาพย์มหาภารตะ กล่าวไว้ว่า ......

อ่านต่อ
view