Posts Tagged " อ่างล้างหน้า "

อ่างล้างหน้า,ลายแฮมเมอร์

อ่างล้างหน้าแสตนเลส ขนาด16-18นิ้ว การสร้างงานโดยตัดแสตนเลส จากแผ่นปกติมาขึ้นรูปโดยการตี ให้เป็นรูปทรงอ่างล้างหน้า เป็นสิ...

Tags :

view