มาตรฐาน การชุบทองสวิทย์

ตามมาตรฐานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้กำหนดมาตฐานการชุบทองไมครอนนาฬิกาและเครื่องประดับ
ได้แก่มาตรฐาน 1N-14,2N-18,3N ดังนั้นการชุบทองไมครอนให้ได้มาตรฐานจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานนี้
ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการชุบทองไมครอนควรคำนึงมาตรฐานนี้อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการทำงานของบริษัทฯมาตรฐาน 1N-14

มาตรฐานสีชุบทองไมครอนประเภทนี้ เป็นมาตรฐานทองคำสีเหลืองอ่อน
เหมาะสำหรับการชุบนาฬิกาและเครื่องประดับที่มีราคาแพง
ซึ่งเหมาะกับบุคลิคที่ต้องการแสดงความสุภาพ อ่อนโยน เน้นแสดงความมีบุคลิคเฉพาะตัว และการเข้าสังคม
จาก Table 1จะพบว่าสีชุบไมครอนประเภทนี้จะมีทองผสมอยู่ประมาณ 58.5% เงินบริสุทธิ์ 26.5% ทองแดง 15%

รูปแสดงน้ำยาชุบทองไมครอนมาตรฐาน 1N-14 ซึ่งมีทองคำบริสุทธ์ละลายอยู่ประมาณ 8 กรัมต่อลิตร

มาตรฐาน 2N-18


มาตรฐานสีชุบทองไมครอนประเภทนี้ เป็นมาตรฐานทองคำสีเหลืองปานกลาง
เหมาะสำหรับการชุบนาฬิกา และเครื่องประดับที่มีราคาปานกลาง-แพง
ซึ่งเหมาะกับบุคลิคที่ต้องการแสดงความสุภาพ เน้นแสดงความมีบุคลิคเฉพาะตัว และการทำงาน ติดต่อธุรกิจ
จาก Table 1จะพบว่าสีชุบไมครอนประเภทนี้จะมีทองผสมอยู่ประมาณ 75% เงินบริสุทธิ์ 16% ทองแดง 9%

รูปแสดงน้ำยาชุบทองไมครอนมาตรฐาน 2N-18 ซึ่งมีทองคำบริสุทธ์ละลายอยู่ประมาณ 8 กรัมต่อลิตรมาตรฐาน 3N

มาตรฐานสีชุบทองไมครอนประเภทนี้ เป็นมาตรฐานทองคำสีเหลืองเข้ม
เหมาะสำหรับการชุบนาฬิกา และเครื่องประดับที่มีราคาปานกลาง-แพง
ซึ่งเหมาะกับบุคลิคที่ต้องการแสดงความโดดเน่น เน้นแสดงความมีบุคลิคเฉพาะตัว
และการแดสงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จาก Table 1จะพบว่าสีชุบไมครอนประเภทนี้จะมีทองผสมอยู่ประมาณ 75% เงินบริสุทธิ์ 12.5% ทองแดง 12.5%

รูปแสดงน้ำยาชุบทองไมครอนมาตรฐาน 3N(AC3)
ซึ่งมีทองคำบริสุทธ์ละลายอยู่ประมาณ 8 กรัมต่อลิตร

view