GOLDEN FILLED รับสร้างบ่อชุบทองออกแบบระบบการชุบในโรงงานขนาดต่างๆ

GOLDEN FILLED รับสร้างบ่อชุบทองออกแบบระบบการชุบในโรงงานขนาดต่างๆ

ีขาตั้ง    -เครื่องกรองน้ำยา 10" จำนวน 1 ใส้   -เครื่องควบ...

อ่านต่อ
 
GOLDEN FILLED รับสร้างบ่อชุบทองออกแบบระบบการชุบในโรงงานขนาดต่างๆ

GOLDEN FILLED รับสร้างบ่อชุบทองออกแบบระบบการชุบในโรงงานขนาดต่างๆ

นับกระแสไฟฟ้า(DC)ที่ใช้ไปในขณะชุบ    ทำงานร่วมกับตู้ไฟชุบ(rectifier)เ...

อ่านต่อ
 

ติดต่อเรา GOLDFILLED &T.J .SERVICE

             ...

อ่านต่อ
view